KONTO AKADEMII  -  Bank Spółdzielczy w Wolbromiu:

      89 84500005 0000 0000 3737 0002
      KRS 0000402761
      NIP: 6372190477
      REGON: 122444484

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Na podstawie § 20 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem, zwanego dalej Stowarzyszeniem, Zarząd Stowarzyszenia podjął w dniu 06.04.2017 roku decyzję o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w dniu 21.04.2017 r. w Zespole Szkół w Wolbromiu przy ul. Pod Lasem 1 o godzinie 18.00 w pierwszym terminie i przy braku quorum o godz. 18.30 w drugim terminie.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem.
2. Wybór przewodniczącego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem za rok 2016
7. Sprawozdanie Finansowe za rok 2016.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów oraz działalności Stowarzyszenia.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem za rok 2016 – uchwała.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 – uchwała.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom orga­nów Stowarzyszenia z wykonania obowiązków za rok 2016.
12. Dyskusja i głosowanie nad celami i preliminarzem budżetowym na rok 2017 – uchwała.
13. Zmiana Statutu Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem, w związku z wejściem w życie w dniu 20 maja 2016 r. nowelizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach i niektórych innych ustaw.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

SERDECZNIE ZAPRASZAMYM
Zarząd WAP – Młodzi przebojem

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com