KONTO AKADEMII  -  Bank Spółdzielczy w Wolbromiu:

      89 84500005 0000 0000 3737 0002
      KRS 0000402761
      NIP: 6372190477
      REGON: 122444484

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych adeptów ich opiekunów prawnych oraz Członków Walnego Zebrania Członków jest Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem z siedzibą w: 32-340 Wolbrom, Os. Wł. Łokietka 14/7.

2) pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Wolbromskiej Akademii Piłkarskiej – Młodzi przebojem, a także przysługujących uprawnień, może kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Wolbromskiej Akademii Piłkarskiej – Młodzi przebojem za pomocą adresu wap@wap.wolbrom.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Stowarzyszenia. W po­zostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).

4) dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

5) Aby usunąć dane osobowe z bazy Administratora należy złożyć pisemne oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie. 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com