Aktualności :

  26.11.2016


PODZIĘKOWANIE

Jubileusz 5-lecia to najlepszy moment na refleksję, podsumowania i podziękowania. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że możemy dzisiaj świętować tą rocznicę. Tak prężny rozwój Wolbromskiej Akademii Piłkarskiej nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc i przychylność Władz Miasta i Gminy Wolbrom oraz sponsorów - to Wy, naszym skromnym zdaniem, najbardziej przyczyniliście się do rozwoju naszego Stowarzyszenia. Gdy w 2011 roku rejestrowaliśmy naszą Akademię Piłkarską, nie przypuszczaliśmy, że wymaga to tak dużego nakładu pracy i środków. Poświęcając swój prywatny czas, z tym pierwszym problemem poradziliśmy sobie. Ekonomii jednak nie da się oszukać i bez Waszego finansowego i rzeczowego wkładu nie pociągnęlibyśmy tego wózka dalej. Chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie podziękować za okazane wsparcie. Naszą ogromną wdzięczność trudno jest ubrać w słowa - dlatego to proste słowo - dziękujemy- zawiera wszystko, co chcemy wyrazić.

Nadrzędnym celem kierujących Akademią było stworzenie lokalnej młodzieży optymalnych warunków rozwojowych do uprawiania piłki nożnej bez względu na wynik w meczowych rywalizacjach. Ale wiemy, że kiedy jest się młodym, nie lubi się przegrywać. Wręcz nie umie się przegrywać. I dlatego pragniemy wyrazić uznanie dla pracy trenerów oraz gorąco pogratulować samym zawodnikom. Włożone przez Was serce i wysiłek owocuje zauważalnymi sukcesami, a podejmowane działania są niewątpliwym powodem do dumy dla Akademii oraz mieszkańców naszej gminy. To Wy utorowaliście drogę do dzisiejszych sukcesów Wolbromskiej Akademii Piłkarskiej - Młodzi przebojem.
Za ogromny trud wychowawczy, zaangażowanie i wielkie serce włożone w pracę z naszą młodzieżą wszystkim trenerom serdecznie dziękujemy.

Pragniemy również wyrazić uznanie dla każdego wysiłku Władz Stowarzyszenia - Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej i nowo powołanej Rady Rodziców - za wszystko co powstawało i powstaje - za wspólne działania dla dobra adeptów i całego sportowego środowiska - dziękujemy. Te podziękowania niech będą wyrazem wielkiego uznania dla Waszej pracy na rzecz Stowarzyszenia. To nasze wspólne działania doprowadziły do sukcesu, który będzie nas mobilizował do tworzenia dalszej historii Wolbromskiej Akademii Piłkarskiej - Młodzi przebojem.

Drodzy rodzice! Ten jubileusz przypomina, że w naszej Akademii najważniejszy zawsze był zawodnik, duszą Akademii - byli trenerzy i przedstawiciele władz Szkółki, a dumą - Wy - zawsze chętni do pomocy rodzice, którzy z wielkim sercem zawsze nas wspierają poświęcając swój prywatny czas dla rozwoju Akademii. To dzięki Wam wielu naszych adeptów odkryło w sobie pasję do futbolu. To Wy pozwoliliście rozwijać piłkarską pasję swoich pociech nie zważając na związane z tym trudności. Dlatego dziękujemy Wam za to wsparcie i okazany związek uczuciowy z naszą Akademią.

Podsumowując życzymy wszystkim wytrwałości i hartu ducha w pokonywaniu codziennych trudności. Niech kolejne lata obfitują we wspaniałe sukcesy, talenty sportowe, hojnych darczyńców i sympatyków sportu. Jesteśmy przekonani, że to co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed nami, ale jednak dziś skupmy się na przeszłości naszej Szkółki, ponieważ wyznacza ona także naszą przyszłość.

Zarząd Wolbromskiej Akademii Piłkarskiej - Młodzi przebojem

JUBILEUSZ PIĘCIOLECIA WAP - MŁODZI PRZEBOJEM

19 października 2016 r. w Karczmie Klimtówka ,KLIMT" S.C. przy ul. Ordona 2 odbył się Bal Jubileuszowy Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska - Młodzi przebojem, które 23.11.2016 r. obchodziło pięciolecie swojej działalności.

W imprezie jubileuszowej wzięło udział liczne grono rodziców oraz zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas:
Burmistrz MiG Wolbrom - Pan Adam Zielnik,
Prezes Firmy MPrestar sp. z o.o. - Pan Mateusz Bik wraz z małżonką,
Wiceprezes Firmy Interkrąż - Pan Łukasz Żyła wraz z małżonką,
Właściciel Hurtowni Budowlanej Rosbud - Pan Ryszard Rosół wraz z małżonką,
Właściciele FHU Dominika i Paweł Jagła,
Wiceprezes Podokręgu Olkusz - Pan Jerzy Janik wraz z małżonką.

Wśród zaproszonych gości z przyczyn osobistych zabrakło:
Prezesa Firmy Karbon 2 - Pani Anny Bik wraz z małżonkiem,
Prezesa Firmy Kortrans sp. z o.o - Pani Agaty Koprynia wraz z małżonkiem,
Właścicielki FPHU Droma - Pani Urszuli Majda wraz z małżonkiem.

Na początku głos zabrał prezes Stowarzyszenia Tomasz Januszek, który w imieniu własnym oraz Zarządu powitał wszystkich zebranych dziękując im za przybycie oraz wielki wkład jaki wnieśli w działalność naszej Akademii.
"......z dumą i radością obserwuję poczynania naszych młodych sportowców, które są nie tylko efektem systematycznych ćwiczeń i starań trenerów, ale efektem starań Was wszystkich dla któ­rych sport jest wartością..." - powiedział drżącym ze wzruszenia głosem Tomasz Janu­szek.
Kończąc swoje wystąpienie wyraził nadzieję na dalszą współpracę z włodarzami naszej gminy, na wsparcie ze strony sponsorów oraz życzliwość i wyrozumiałość ze strony rodziców zawodni­ków.

Następnie głos zabrał założyciel WAP - Młodzi przebojem Pan Paweł Neter, dla które uroczy­stość ta była nie tylko "...próbą weryfikowania dorobku Akademii ..ale także okazją do osobistego zmierzenia się z jej systemem wartości i wypracowaną renomą..."

W swoich przemówieniu podkreślił - "Zawiązując ten zespół w 2011 r. wierzyłem głęboko, że tworzymy coś nowego - innego. Z każdym rokiem mocno wspierający mnie zarząd, trenerzy i adepci potwierdzali moja wiarę i budowali ją na nowo od podstaw. Tak działo się w dniach na­szych sukcesów, ale również w chwilach niepowodzeń. Dla tych chwil warto było wówczas two­rzyć tą Akademię, a dzisiaj warto dalej ten wózek ciągnąć. Dzisiejsze Stowarzyszenie to już bardzo stabilna organizacja - organizacja, którą tworzą ludzie, dla których piłka to coś więcej niż tylko sport, ludzie, dla których piłka to niemalże religia. Bazując na tej trwałej podstawie wierzę, że przetrwamy i jeszcze usłyszy o nas wielu"

W dalszej części uroczystości w imieniu rodziców głos zabrała Pani Agnieszka Grącka, która w swoim wystąpieniu złożyła podziękowania Burmistrzowi Adamowi Zielnikowi oraz obecnym sponsorom za pomoc i wsparcie Akademii. Podziękowania za zaangażowanie i poświęcany czas skierowała również do trenerów oraz władz Akademii.
Po wystąpieniu przedstawiciela Rady Rodziców zostały wręczone zaproszonym gościom statu­etki wyrażające gorące i serdeczne podziękowania za ofiarowaną Wolbromskiej Akademii Pił­karskie - Młodzi przebojem pomoc i życzliwość.

W dalszej kolejności przemówienia gratulacyjne wygłosili Burmistrz MiG Wolbrom Pan Adam Zielnik oraz Wiceprezes Podokręgu Olkusz - Pan Jerzy Janik. Wszystkie wypowiedzi opiewały w ciepłe słowa, gratulacje i życzenia dalszych sukcesów na niwie sportowej, organizacyjnej i wychowawczej, nadzieje na przyszłość oraz zapewnienia o dalszej owocnej współpracy.
"..te dwie pełne sale dzisiaj, 140 dzieciaków, które korzysta z oferty WAP-u są to namacalne dowody tego, że pomysł oraz ryzyko jakie podjęliście pięć lat temu były ze wszech miar słuszne i pewnie też z tego powodu los Wam poszczęścił, gratuluję Wam serdecznie.." wyraził swoje uznanie burmistrz Adam Zielnik dodając "..jesteście samodzielni, zaradni, przedsiębiorczy, jesteście symbolem nowoczesnego XXI-wiecznego świata. Stworzyliście coś z niczego, pokazali­ście, że można zorganizować coś wspaniałego - coś co promieniuje na ościenne gminy i staje się wzorem do naśladowania..." Z dumą i wielkim wzruszeniem słuchaliśmy tych słów, które mobilizowały nas do dalszego, peł­nego zapału działania.

Jubileusz 5-lecia działalności był niezwykłym wydarzeniem w życiu Wolbromskiej Akademii Piłkarskiej, niczym podróż sentymentalna po historii, która pozostanie w naszych wspomnieniach i sercach na zawsze.

Zarząd składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniu Jubileuszu. Szczególne podziękowania skierowane są do:
Pani Aleksandry Głowackiej, Pani Marty Statuch i Pani Agnieszki Maroszek za po­moc w stworzeniu prezentacji multimedialnej,
Firmie ITCOM za projekt i druk zaproszeń,
oraz Panu Tomaszowi Płaszczykowi za stworzenie pięknych statuetek dla naszych szacow­nych gości.


  13.11.2016


MECZ KTÓRY DAŁ NAM AWANS

Dzień 05.11.2016 r. będzie zapisany złotymi zgłoskami w kalendarzu sportowym WAP - Młodzi przebojem. Bowiem w tym dniu trampkarze naszej szkółki po raz pierwszy w historii Szkółki awansowali do I Ligii Okręgowej CI Trampkarz Podokręgu Kraków. Dokonali tego na trudnym terenie drużyny Kmity w Zabierzowie. Zwycięstwo 3:0 nie było łatwym zwycię­stwem i nasi zawodnicy musieli wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, ambicji, zaanga­żowania oraz boiskowej rywalizacji. Do tego doszło grząskie boisko, trudny rywal a także myśl i presja, że można zostać najlepszym zespołem w lidze.
Trzy bramki Kacpra Januszka oraz znakomita postawa naszego bramkarza Kacpra Gila (nota 10), dały jednak upragniony awans i radość po końcowym gwizdku sędziego.
Gratuluję zawodnikom znakomitej postawy w całym sezonie, pięknych chwil, które wspólnie przeżywaliśmy, wspaniałych bramek. Dziękuję za zaangażowanie, ambicję i wzorowe zacho­wanie podczas treningów i meczów. Prowadzenie takiej drużyny to nie tylko czysta przyjem­ność i radość ale przede wszystkim satysfakcja z wykonywanej pracy. Dziękuję również rodzicom za pomoc i wsparcie w tym zwycięskim sezonie, za ich doping ale też zrozumienie w trudnych chwilach, bo przecież takich nigdy nie brakuje. Dziękuję wszystkim kibicom WAP - Młodzi przebojem za to, że są zawsze z nami. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję !!! - trener Paweł Neter
Zarząd WAP - Młodzi przebojem oraz Trampkarze dziękują obecnym na meczu rodzicom za ufundowanie poczęstunku dla zawodników.


72. Kmita Zabierzów - WAP GaleriaKOLEJNE DERBY POWIATU

Mecze pomiędzy WAP-em a Słowikiem Olkusz zawsze należały do zaciętych, stojących na wysokim poziomie i wzbudzających wiele emocji. Tak też było 30.10.2016 r. na stadionie WKS Przebój Wolbrom. Drużyna z Olkusza zawiesiła wysoko poprzeczkę naszym zawodni­kom, zmuszając ich do maksymalnego wysiłku. Jednak nasz zespół podjął rękawice, stanął na wysokości zadania i pewnie wygrał to spotka­nie 5:1 po bramkach: Grela J. - 2, Januszek K. - 1, Mendak D. - 1, Sułkowski W. - 1.
Byliśmy zdecydowanie lepsi w ataku, pewniejsi w obronie, natomiast gorzej wyglądało utrzymywanie się przy piłce (i w tym aspekcie momentami Słowik wyglądał lepiej). Stwarzaliśmy sobie wiele sytuacji do strzelenia bramki i były to sytuacje stuprocentowe, po­trafiliśmy zepchnąć rywala do głębokiej defensywy, jednak wykończenie niektórych akcji było niewłaściwe i mało precyzyjne. W obronie gra wyglądała bardzo dobrze (jedna stracona bramka i jedna sytuacja bramkowa), rzadko dopuszczaliśmy przeciwnika do pola karnego przez co nie miał on wielu sytuacji do zdo­bycia gola. Najmniej pewnie wyglądaliśmy w sytu­acjach przejściowych: między atakiem a obroną, tutaj za szybko traciliśmy piłkę a akcje były ,rwane". Jednak nie wszystko w meczu wychodzi tak jakbyśmy tego oczekiwali, ważne aby wygrać tak ważny mecz, będąc nawet w nieco słabszej dyspozycji - to jest sztuka!

Skład WAP - Młodzi przebojem:
Gil K, Nawrot R, Rdest J, Mendak D, Ciepał B, Ptak J, Haberka Sz, Sarecki K, Maciora E, Grela J, Januszek K.
Grali również:
Czopek J, Sułkowski W, Szlachta K, Domagała P, Nocoń Sz.


71. WAP - Słowik Olkusz GaleriaWAP MŁODZI PRZEBOJEM - POGOŃ MIECHÓW 3:1

Dnia 23.10.2016 r. odbył się kolejny mecz Młodzików z drużyną z Miechowa. Wynik pierw­szego spotkania 1 : 1 oraz prowadzona przez więk­szość spotkania przez nasz zespół gra - sta­wiała nas w roli faworyta.
Początek meczu należał do nas - WAP-owicze już w 4 minucie zdobywają bramkę po skład­nej akcji, którą wykończył Wojtek Sułkowski. W 29 minucie meczu podwyższamy wynik spotkania na 2:0 (Wojtek Sułkowski) i z takim rezultatem kończymy pierwszą część spotka­nia. Pierwsza połowa toczyła się pod nasze dyktando, kontrolowaliśmy mecz stwarzając sporo okazji pod bramką przeciwnika przez bardzo dobrze grających w tym spotkaniu po­mocników i napastni­ków. Początek drugiej połowy wyrównany. W 45 minucie meczu Pogoń strzela kontaktową bramkę i zaczyna dominować na boisku stwarzając dużo świetnych okazji do zdobycia bramki. Jedy­nie dobra gra całej linii obrony jak i świetnie spisującego się bramkarza uchroniła nas od strace­nia kolejnych bramek. Około 60 minuty meczu wyprowadzamy kontrę, po której Bartosz Paszczela strzela gola i tym samym ustala wynik spotkania na 3:1.
Podsumowując całe spotkanie należy obiektywnie stwierdzić, że mecz stał na dobrym pozio­mie. Pierwsza połowa dla nas, druga zaś dla gości. Po przerwie WAP-owicze nieco opadli z sił co skrzętnie wykorzystali nasi rywale zdobywając jedynego gola.
 

Trener Porębski Mariusz

Bramkarz:
1 Aleks Jaskólski Obrona:
11 Alan Górski; 9 Adrian Grabowski; 13 Antoni Mól; 17 Kacper Mucha; Mateusz Robak
Pomoc:
5 Kamil Balin; 7 Wojciech Sułkowski; 10 Kamil Szlachta; 3 Antoni Kulis; 4 Kamil Ma­ciora; 16 Bartosz Paszczela
Napastnicy: 8 Pałka Maciej; 15 Kajetan Urbański


70. WAP - Pogoń Miechów GaleriaWAP MŁODZI PRZEBOJEM - AP GOŁCZA 4:2

Dnia 09.10.2016 r rozpoczęliśmy rundę rewanżową w krakowskiej Lidze Młodzików. Do Wol­bromia przyjechała drużyna z Gołczy, z którą w pierwszym spotkaniu wygraliśmy 2:1. Mecz stał na wysokim poziomie z obu stron i mógł się podobać z powodu dużej ilości obustron­nych akcji podbramkowych. W barwach WAP-u zadebiutował bramkarz Aleks Jaskólski, który okazał się bardzo dobrym wzmocnieniem zespołu, dodatkowo odciążył owocnie wspierającego -w meczach ligowych - starszych kolegów bramkarza orlików - Jakuba Płaszczyka. Drużyna WAP-owiczów jako pierwsza zdobyła bramkę a zawodnikiem otwierającym spotkanie był Wojciech Sułkowski, który w tym meczu strzelił jeszcze jednego gola. Na listę strzelców wpisał się także Bartosz Paszczela strzelając w spotkaniu również dwie bramki. WAP-owicze wygrali zasłużenie - ku radości trenera - przeprowadzali więcej składnych akcji a także mądrze wyprowadzali piłkę od obrony. Również drużyna gości zasługuje na pochwałę za walkę do końca meczu ale przede wszystkim za grę Fair Play.

Trener - Mariusz Porębski

Skład WAP-u:
1 -Aleks Jaskólski, 5 - Kamil Balin, 11 - Alan Górski, 9 - Adrian Grabowski, 13 - Antoni Mól, 4 - Maciej Pałka, 16 - Bartosz Paszczela, 7 - Wojciech Sułkowski, 10 - Kamil Szlachta, 2 - Antoni Będkowski, 3 - Antoni Kulis, 17 - Kacper Mucha, 18 - Mateusz Robak, 15 - Kajetan Urbański

AP KMITA ZABIERZÓW - WAP MŁODZI PRZEBOJEM 2:1

14.10.2016 r. o godzinie 16.00 drużyna WAP-u pojechała na mecz do Zabierzowa. W rozegra­nym w Wolbromiu pierwszym meczu z drużyną AP Kmita Zabierzów, WAP-owicze zremiso­wali 2:2. Trudne warunki z jakimi przyszło nam się zmierzyć (grząskie, nierówne boisko) sprawiły, że przystąpiliśmy do tego meczu mniej skoncentrowani niż zwykle. Niestety w 15 minucie meczu pierwszego gola zdobywają gospodarze a nasza drużyna musi odrabiać straty. Grę w pierwszej połowie meczu cechował brak zaangażowania obu drużyn, spotkanie toczyło się w bardzo ospa­łym tempie, brakowało szybkich i składnych akcji. Efektem tego schodziliśmy na przerwę z wy­nikiem 0:1 mocno niezadowoleni.
Na drugą połowę WAP-owicze wychodzą bardziej zmotywowani co udokumentowali wyrównu­jącą bramką na 1:1, którą w 37 minucie strzela Wojciech Sułkowski po asyście Kamila Szlachty. Zawodnicy WAP-u częściej atakują bramkę gospodarzy a po strzałach Wojtka, Bartka i Maćka piłka minimalnie przechodziła koło słupka. W 47 minucie meczu zdezorientowani WAP-owiecze tracą bramkę po kontrowersyjnej decyzji sędziego (trener gospodarzy zasugerował sędziemu że piłka, która była w boisku wyszła na aut, drużyna gospodarzy widząc zaskoczonych decyzją sę­dziego WAP-owiczów, szybko wznowiła grę i strzeliła gola).

Podsumowując spotkanie należy pochwalić chłopaków za grę do końca, walkę i zaangażowanie. Kolejnym debiutantem w naszym zespole był Emil Struzik z rocznika 2006

Trener Mariusz Poębski

1 Aleks Jaskólski, 5 Kamil Balin, 11 Alan Górski, 13 Antoni Mól, 17 Kacper Mucha, 8 Maciej Pałka, 16 Bartosz Paszczela, 7 Wojciech Sułkowski, 10 Kamil Szlachta, 9 Adrian Grabowski, 3 Antoni Kulis, 18 Mateusz Robak, 2 Emil Struzik, 15 Kajetan Urbański


69. AP Kmita Zabierzów - WAP Galeria  01.11.2016


LIGA ORLIKÓW WAP WOLBROM - LEGION BYDLIN 9 : 1

Kolejna wygrana podopiecznych WAP-u 9:1 cieszy wszystkich naszych sympatyków. Gra toczyła się w trudnych warunkach pogodowych i na mokrej murawie (na całe szczęście podczas meczu nie padało). Rozpoczęliśmy szybkim trafieniem do bramki przez Emila Maciorę w jednej z pierwszych akcji, co dodało naszym orlikom pewności w kontrolowaniu przebiegu gry. Obie drużyny pokazały twardą, męską grę, pokazały duże zaangażowanie a żaden z piłkarzy w spornych sytuacjach nie odstawiał nogi.
Do bramki trafiali: Emil Struzik, Kamil Maciora, Olaf Witkowski, Olaf Żebrak, Kamil Płowiec, Kamil Romanek.
Gratulacje należą się całej drużynie za przemyślaną grę, dużo składnych akcji oraz obronę nie do przebicia. Po wygranym meczu i przybiciu piątki z zawodnikami przeciwnej drużyny, na murawie boiska - tradycyjnie już - nie zabrakło wspólnego koła radości i śpiewu zawodników WAP-u. Gratulacje

P.S WYGRANA poprzez WALKOWER Z LEŚNIK GORENICE - piłkarze nie wstawiali się na mecz, który miał się odbyć w Wolbromiu 18.10.2016 r.

Tomasz Płowiec
68. WAP - Legion Bydlin GaleriaWAP WOLBROM - SŁOWIK OLKUSZ 3:0

08.10.2016 r. przy chłodnej temperaturze oraz mżawce, został rozegrany kolejny mecz orlików - tym razem z drużyną Słowika Olkusz. Od pierwszego gwizdka dominowali gospodarze (czyli WAP).
Bramki strzelali Emil Struzik, Kamil Maciora oraz Olaf Witkowski - jednakże z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że wszyscy piłkarze zasługiwali na pochwałę. Cała obrona jak również bramkarze strzegli swojego pola i nie dopuszczali do straty bramki. Bardzo zacięty oraz wyrównany mecz. Brawo !!!

PS: WAP orliki maja komplet zwycięstw ponad 50 bramek strzelonych przy 2 wpuszczonych

Tomasz Płowiec
67. WAP - Słowik Olkusz Galeria  30.10.2016


LIDER MŁODZIKÓW POZA ZASIĘGIEM WAP-u WAP Wolbrom - SŁOWIK Olkusz
2 : 7

Mecz z liderem grupy małopolskiej niestety zakończył się wysoką porażką naszego zespołu. Koniec pierwszej połowy i wynik 2:2 dawał nadzieje na równorzędną grę, jednak druga połowa przekreśliła szanse na dobry wynik. Zbyt częste odkrywanie tyłów, co skrzętnie wykorzystywali przeciwnicy doprowadziło do wysokiej przegranej WAP-u. Słabe przyjecia podań jak również niedokładne podania zawiodły w dzisiejszym meczu. Gra była nastawiona na dwa podania, stratę piłki i kontrę na naszą bramkę.
Na pochwałę zasługuje:
Foto bramka na 2:2 z główki dla nas ...
Obrona karnego przez Kubę Płaszczyka oraz ogólny pogląd gry.
Czekamy na odwrócenie złej passy ... BRAWO za grę do końca - głowa do góry Panowie.

Tomasz Płaszczyk
66. Słowik Olkusz - WAP GaleriaKOLEJNA WYGRANA ORLIKÓW UNIA JAROSZOWIEC - WAP Wolbrom 1:3

W meczu orlików rozegranym w dniu 24.09.2016 r. mieliśmy okazję cieszyć się z kolejnej wygranej WAP Wolbrom towarzyszyły temu duże emocje i niewyjaśnione kwestie.
Do przerwy przegrywaliśmy 1:0 jednak byliśmy zbyt bardzo nastawieni na sukces co sprawiło że piłkarze grali bardzo chaotycznie. Należy również dodać iż niedojrzałe zachowanie kibiców Unii Jaroszowiec, którzy wyśmiewali grę oraz niecelność naszych zawodników - działało z podwójną siłą na psychikę młodych piłkarzy.
Po przerwie doszło do wyrównania i zdecydowanie rzadziej słychać było z trybun niegrzeczne komentarze typu - "?. przerwać mecz gdyż piłkarze z WAP-u nie maja już siły biegać ?" a po wyjściu na prowadzenie naszych zawodników trybuny zamilkły. Jak to mówią - szczęście sprzyja lepszym - " i tak też się stało w tym przypadku.
Pozostaje jednak do wyjaśnienia kwestia budząca wiele kontrowersji - a mianowicie kto z Podokręgu Olkusz i zgodnie z jakimi normami prawnymi, dopuszcza rocznikowo starszych zawodników do rozgrywek ligowych "orlików" (przepis kto może grac i jaki rocznik skopiowałem poniżej) Ja osobiście wystawienie dwóch zawodników z rocznika 2005 uważam za niedopuszczalne - jeśli jednak zostanie mi przedstawiony przepis prawny tłumaczący taką sytuację - wycofam swój zarzut.
Całe szczęście dla nas, że w tym meczu nie było widać aż takiej różnicy miedzy zawodnikami, co tym bardziej dokumentuje kunszt piłkarski naszych zawodników.
Podobne sytuacje występują w grupach młodszych - żaki, skrzaty - tam dzieci z racji wieku mają problem by z polowy boiska kopnąć piłkę w stronę bramki jednak dopuszczony do gry rocznik starszy z powodzenie może strzelić gola z połowy boiska ! Gdzie tutaj mowa o równej rywalizacji ? Rozgrywki w tym wieku mają być przyjemnością i dawać dzieciom jedynie wielką radość z gry (z gry z równorzędnych zawodników). Płacz i rozgoryczenie po przegranym meczu w danej kategorii wiekowej, nie wpływa budująco na zawodników tym bardziej, że jest to przegrana w nierównej rywalizacji ze starszymi zawodnikami. Według mnie jeśli drużyna nie posiada składu w danej kategorii wiekowej a mimo to bierze udział w rozgrywkach powinna w punktacji meczowej otrzymywać walkowery a rozgrywki mogą się toczyć na zasadach sparingu (przy zgodzie obu stron).

Tomasz Płaszczyk

KOMUNIKAT NR 4
KOMISJI GIER I DYSCYPLINY PODOKRĘGU OLKUSZ SEZONU 2016/2017
,.....II Liga Orlików
1. W Rozgrywkach uczestniczą zawodnicy urodzeni w roku 2006 i młodsi.
2. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z Terminarzem Rozgrywek.
3. Wszyscy zawodnicy muszą być zgłoszeni do systemu Extranet i do Klasy Rozgrywkowej w której
występują........"65. Unia Jaroszowiec - WAP GaleriaMAŁOPOLSKA LIGA MŁODZIKÓW SŁOMNICZANKA SŁOMNIKI - WAP 5 : 2

Mówi się - ,dobra passa musi kiedyś minąć" - dla drużyny Młodzików przyszedł ten czas w dniu 24.09.2016 r. podczas meczu z wymagającym przeciwnikiem Słomniczanką Słomniki. Mimo wielkiej chęci gry i zwycięstwa nie mogliśmy pokonać zgranej drużyny ze Słomnik. Podopiecznym WAP-u brakowali koncentracji, podania nie dochodziły celu a strzały były niecelne.
Pozostaje jedynie nadzieja, że drużyna WAP-u wyjdzie na następny mecz bardziej zdeterminowana do walki o punkty.
Brawa należą się za grę do końca oraz grę fair play. PS: sędzia nie odgwizdał ani jednego spalonego ? przypadek ? :)

Tomasz Płaszczyk
64. Słomniczanka - WAP GaleriaWAP WOLBROM - SPÓJNIA OSIEK
14:0

17.09.2016 r. odbył się kolejny mecz ligi "ORLIKÓW" WAP Wolbrom - SPÓJNIA Osiek. Oba zespoły oraz licznie zebrani kibice spotkali się na "orliku" w Wolbromiu. Młodzi WAP-owicze z dużym spokojem i rozwagą, a co najważniejsze z dobrym rezultatem, atakowali bramkę rywali. Gra cały czas była pod kontrolą trenera drużyny WAP-u. Młodzi piłkarze kilkakrotnie przeprowadzili wspaniale akcje samodzielne jak i poprzez liczne podania. Obserwujący te wydarzenia rodzice, docenili poczynania WAP-owiczów oklaskami.
W obecnej lidze mamy 53 bramki strzelone przy 1 wpuszczonej. Gratulacje dla chłopców z WAP -u oraz Osieka ....

Tomasz Płaszczyk
63. WAP - Spójnia Osiek Galeria  25.10.2016


MECZ NA SZCZYCIE

W typowo jesienną pogodę 16.10.2016 r. na stadionie przy ulicy Leśnej 2 doszło do spotkania lidera WAP - Młodzi przebojem z wicelider ,Słomniczanka" Słomniki - II Ligi Trampkarzy Podokręgu Kraków. W pierwszym meczu tych zespołów, na boisku w Słomnikach, nasz zespół rozgromił gospodarzy 9:0. Tym razem goście odrobili lekcję z przed kilku tygodni i przyje­chali do Wolbromia z nastawieniem na rewanż za tamtą bolesną porażkę.
Jednak my przez te kilka tygodni sukcesywnie robimy postępy, jeśli chodzi o naszą grę i byli­śmy przygotowani na taki scenariusz. Od początku spotkania narzuciliśmy przeciwnikowi swój styl gry, zdominowaliśmy kluczowy środek boiska, zepchnęliśmy gości do głębokiej defensywy prowadząc atak pozycyjny.
Uczciwie należy powiedzieć, że ,Słomniczanka" potrafi grać w piłkę i nieprzypadkowo zaj­muje drugie miejsce w tabeli. Chłopcy bardzo silni fizycznie, dobrze przygotowani kondycyj­nie, niebojący się twardej walki. W tym meczu jednak nie byli w stanie sprostać znakomicie dysponowanej drużynie WAP-u. Kreatywność naszych zawodników, wysokie tempo rozgry­wanych akcji, długie (dla przeciwnika męczące) utrzymywanie się przy piłce, szybkie kontry i strzały na bramkę sprawiły, że to nasz zespół schodził na przerwę wygrywając 4:0 po bram­kach: K. Januszka, D. Mendaka, K. Szlachty oraz K. Sareckiego (piękny strzał z dystansu w samo okienko).
Druga połowa podobna, jednak mniej efektowna i tylko jedna bramka; podcinka Wojtka Suł­kowskiego. Wygrywamy ten mecz 5:1.
Brawo Panowie za walkę i ambicję w trudnych warunkach oraz za świetną grę.

Skład WAP - Młodzi przebojem (nieobecność kilku zawodników z powodu choroby):
Gil K, Szlachta K, Mendak D, Rdest J, Ciepał B, Sułkowski W, Haberka Sz, Sarecki K, Ma­ciora E, Grela J, Januszek K.
Grali również:
Czopek J, Domagała P62. Mecz na szczycie Galeria  23.10.2016


WYSOKA WYGRANA Z WAWELEM

08.10.2016 r. na stadionie WKS , Przebój" Wolbrom nasza drużyna trampkarzy odniosła wy­sokie zwycięstwo nad rówieśnikami z Krakowa. Cały mecz w pełni kontrolowany przez na­szych zawodników, świetna gra całego zespołu, wiele sytuacji podbramkowych i parad bram­karskich (głównie bramkarza gości).
Kolejny mecz, w którym WAP - Młodzi przebojem dominują i kontrolują spotkanie od po­czątku do końca. Coraz lepiej i dłużej utrzymujemy się przy piłce, przez co przeciwnik traci sporo sił, mądrze i cierpliwie przygotowujemy akcje, które w efekcie przynoszą bramki lub sytuacje bramkowe. Nasza gra staje się coraz bardziej dojrzała, zawodnicy kreatywni a kibice zadowoleni. Zwycięstwo okazałe i w pełni zasłużone.
Bramki w tym meczu strzelali:
Januszek K. - 4, Grela J. - 1, Rdest J. - 1, Mendak D. - 1, Haberka Sz. - 1

Skład WAP - u:
Gil K, Nawrot R, Mendak D, Rdest J, Ciepał b, Ptak J, Haberka Sz, Sarecki K, Maciora E, Grela J, Januszek K.
Grali również:
Czopek J, Sułkowski W, Szlachta K, Grabowski A, Nocoń Sz.


61. Wysoko wygrana z Wawelem Galeria  10.10.2016


WYGRANA Z ZABIERZOWEM

W upalną - jak na tę porę roku - sobotę 01.10.2016 r. na stadionie WKS ,Przebój" Wolbrom trampkarze WAP - Młodzi przebojem zaprezentowali futbol na najwyższym poziomie poko­nując dobry zespół - , Kmitę" Zabierzów aż 6:0.
Bramki w tym meczu strzelali: J. Grela - 2, K. Januszek - 2, E. Maciora - 1 oraz ku uciesze trenera W. Sułkowski z rocznika 2004 - 1 (ukoronowanie znakomitej postawy w tym meczu).
Po słabszym występie w Olkuszu nastąpiła szybka rehabilitacja, mobilizacja a przede wszyst­kim właściwe podejście mentalne do meczu.
Po raz kolejny pokazaliśmy, że tę drużynę stać na grę na wysokim poziomie, bardzo dojrzałą jak na młody wiek, momentami wyrachowaną, przeplataną fragmentami gry z polotem i fan­tazją. Bramki po znakomitych akcjach oskrzydlających, strzałach z dystansu i kombinacyjnej grze środkiem pola. Długie utrzymywanie się przy piłce, wymiana kilkunastu podań bez straty piłki, nieszablo­nowe zagrania oraz radość z gry, co jest najważniejsze w tej dyscyplinie - to wszystko spra­wiło wiele radości trenerowi, rodzicom, kibicom zgromadzonym na stadio­nie a przede wszystkim samym zawodnikom. Świetna gra w ofensywie, bezbłędna po­stawa w obronie złożyły się na znakomity wynik z trudnym, dobrze grającym przeciwnikiem.

Skład WAP - Młodzi przebojem:
Gil K, Nawrot R, Mendak D, Rdest J, Ciepał B, Maciora E, Haberka Sz, Grela J, Sarecki K, Sułkowski W, Januszek K, Szlachta K, Grabowski A


60. Wygrana z Zabierzowem GaleriaDerby Powiatu Olkusz

24.09.2016 r. o godz. 11.00 na stadionie w Olkuszu rozegrano IV kolejkę Okręgowej Ligii Trampkarzy. Przeciwnikiem naszej drużyny był zespół ,Słowika" Olkusz.
Do tego meczu WAP - Młodzi przebojem przystąpiła w roli faworyta, ponieważ kilka tygo­dni wcześniej w towarzyskim meczu tych drużyn WAP-owicze ,rozbili" rówieśników z Ol­kusza 9:1. Tym razem ,Słowik" odrobił lekcje z przegranego sparingu a WAP zgubiła zbytnia pewność siebie.
Wprawdzie z przebiegu spotkania zasługiwaliśmy na wygraną, jednak punktów nie przyznaje się za stwarzanie stuprocentowych sytuacji czy ładną grę w polu - w piłce liczą się bramki, a tych obie drużyny strzeliły tyle samo ustalając wynik spotkania na 1:1.
Pierwszą bramkę zdobyli gospodarze po stałym fragmencie gry i błędzie naszych obrońców a wyrównał jeszcze przed przerwą Jakub Grela.
Zawiedli w tym meczu kluczowi zawodnicy nie wykorzystując kilku znakomitych sytuacji do strzelenia gola, dlatego Olkusz zdobył jeden punkt a my straciliśmy aż dwa.
Skład WAP - Młodzi przebojem:
Gil K, Ptak J, Mendak D, Rdest J, Ciepał B, Szlachta K, Duch K, Haberka Sz., Sarecki K, Grela J, Januszek K, Maciora E, Nocoń Sz.


59. Derby Powiatu Olkusz GaleriaPODSUMOWANIE I RUNDY MŁODZIKÓW W LIDZE KRAKOWSKIEJ

Dnia 03.09.2016 r. odbyła się inauguracyjna kolejka Młodzików, w której WAP zagrał z dru­żyną z Gołczy. Po bardzo dobrym meczu obu drużyn Młodzi WAP-owicze wygrywają 2:1. Bramki strzelają Wojciech Sułkowski i Kamil Maciora, który wraz z bramkarzem Jakubem Płaszczykiem byli bardzo dobrym wzmocnie­niem z młodszej drużyny Orlików. Po tak do­brym meczu całej drużyny (grającej ? meczu w osłabieniu), apetyt na kolejne wygrane w następnych kolej­kach wzrósł.
NastępnE spotkanie WAP rozgrywał jako gospodarz dnia 09.09.2016 r. z mocną drużyną z Zabierzowa. Mecz WAP - Kmita Zabierzów mógł się podobać, bowiem stał na bardzo wyso­kim poziomie i zakończył się wynikiem 2:2. Bramki strzela - będący w znakomitej for­mie - Maciej Pałka. WAP-owicze gorzej weszli w mecz gdyż musieli gonić wynik z 0:2 do 2:2 a przy odrobinie szczęścia mogli ten mecz wygrać. Niestety prawie 15 minut graliśmy w osła­bieniu po faulu ratunkowym bramkarza Kuby Płaszczyka, który uratował stuprocentowa sytu­acje dla Gości, którzy nie grali fair-play (po wykopie na aut naszych zawodników z uwagi na leżącego na boisku sfaulowanego kolegę, przeciwnicy nie zwracają piłki oraz nie odwzajem­niają przeprosin - przy pełnej aprobacie swojego trenera). Najlepszym zawodnikiem meczu był Kamil Szlachta, który świetnie ustawiał obronę.
Na trzecią kolejkę 17.09.2016 r. jedziemy do Miechowa jako faworyci. Pierwsza połowa me­czu to nieustanne ataki naszych zawodników głównie przez Sułkowskiego Wojciecha, Pasz­czele Bartosza i Kamilów Balina i Maciorę, jednak nie potrafimy strzelić bramki. Druga po­łowa dalej nieustanne ataki jednak snajperzy nie mogą nic strzelić, na pocieszenie po­zostaje dobra gra obrońców - Antka Móla, Adriana Grabowskiego, Mateusza Robaka, Kacpra Muchy i bramkarza Antka Kulisa, którzy zagrali na zero z tyłu.
24.09.2016 r. jedziemy do Słomnik. Wydawało się, że mecz ze Słomniczanką będzie łatwy do wygrania, lecz tak się nie stało - było to trudne i ciężki spotkanie, które przegrywamy 5:2 a trzy punkty dla gospodarzy jak najbardziej zasłużone. WAP-owiczom nic nie wychodziło, grali za bardzo indywidualnie, nie widzieli się na boisku stwarzając mało składnych akcji. Jedyne dwie bramki strzela Wojciech Sułkowski
Piata kolejka w dniu 02.10.2016 r. to spotkanie z liderem tabeli Słowikiem Olkusz. Chłopcy mimo po­ważnego osłabienia w kadrze (brak Antka Móla i Kamila Maciory), bardzo zmoty­wowani chcieli pokazać, że mecz w Słomnikach był tylko ,wypadkiem przy pracy". Pierwsza połowa to­czyła się w bardzo szybkim tempie wynik do przerwy 2:2 (Bartosz Paszczela, Ka­mil Szlachta), mnóstwo okazji z jednej i z drugiej strony. Druga połowa meczu niestety oka­zała się katastrofą - przeciwnicy strzelają nam aż 5 bramek nie tracąc przy tym żadnej. Obiektywnie należy stwierdzić, że gra większo­ści zawodników była słaba.
Podsumowując zajmujemy piąte miejsce w tabeli. Cieszy fakt ze zagrało w niej sporo zawod­ni­ków również rocznikowo młodszych takich jak - Olaf Witkowski rocznik 2007 i Olaf Że­brak 2006 oraz zawodnicy, którzy niedawno przyszli do nas z innych klubów i nie są ,ograni" z naszym zespołem.

Trener Mariusz Porębski

Zawodnicy biorący udział w meczach:
Brakarze: Jakub Płaszczyk, Antoni Kulis.
Obrońcy: Kamil Szlachta, Kacper Mucha, Adrian Grabowski, Mateusz Robak, Antoni Ku­lis, Jan Kołodziej, Antoni Będkowski, Filip Bocianowski, Olaf Witkowski, Olaf Żebrak.
Pomocnicy: Bartosz Paszczela, Antoni Mól, Kamil Balin, Kamil Maciora, Wojciech Suł­kow­ski, Alan Górski
Napastnicy: Maciej Pałka, Kajetan Urbański

  08.10.2016


SKRZATY TEŻ GRAJĄ

We wtorek 27 września drużyna Skrzatów udała się do Klucz, aby rozegrać mecz z tamtej­szą drużyną - Przemsza Klucze. Od samego początku chłopcy obu drużyn ruszyli do ataków stwa­rzając wiele okazji do zdobycia bramki. Mimo tak młodego wieku drużyny stworzyły bardzo dobre widowisko, a ciekawe akcje były często oklaskiwane przez rodziców. Nasza drużyna strzelając kilka bramek pokazała, że gra w piłkę nożną nie jest jej obca. U takich maluchów wy­nik nie jest najważniejszy liczy się natomiast dobra zabawa, dlatego tym bardziej cieszy widok ogromnej radości młodych piłkarzy podczas gry w ich ulubioną piłkę nożną.

Skład WAP - Młodzi przebojem:
Filip Sobczyk, Wojtek Czubak, Wiktor Gieszczyk, Alex Osuszek, Antek Patela, Bartek Kruszak, Igor Pankau, Bartek Haberka, Szymon Malinowski, Kacper Żyła, Kacper Robak, Wojtek Duch, Maciek Rogal.

Bramki dla WAP-u strzelali:
Wojtek Duch x 3, Bartek Haberka x 2, Szymon Malinowski x1


58. Sparing Skrzatów WAP - PRZEMSZA KLUCZE Galeria  02.10.2016


LIGA ŻAKÓW WAP- LASKOWIANKA LASKI 8 : 1

W niedzielę 25.09.2016r. na wolbromskim orliku Żaki rozegrały kolejny mecz ligowy z Laskowianką Laski. Drużyna gości licznie przybyła do Wolbromia, jak również zawodnicy WAP-u stawili się licznie ze swoimi dopingującymi rodzicami.
Kiedy wybiło południe sędzia zagwizdał po raz pierwszy, rozpoczynając kolejny mecz ligi. Od pierwszej minuty spotkania doskonale prowadziliśmy piłkę, stwarzając sobie wiele okazji do zdobycia bramki oraz pokazując jak wiele nauczyliśmy się sumiennie i regularnie trenując. Już po kilku minutach do bramki naszego przeciwnika zaczęły wpadać pierwsze nasze piłki i do przerwy zawodnicy naszej Akademii prowadzili 3:0. Atmosfera na boisku była bardzo gorąca nie tylko za sprawą słonecznej pogody, a dopingujący rodzice pokazywali, że zawsze można na nich liczyć.
Po krótkiej przerwie zawodnicy obu drużyn znów stanęli na boisku. A nasi WAP-owicze przystąpili do gry z jeszcze większym zaangażowaniem i chęcią strzelenia kolejnych goli, co doskonale im się udało. Bez problemu wykorzystywaliśmy każdą nadarzającą się okazję oraz wszystkie podpowiedzi dumnego trenera Grzegorza Smolaka, tracąc tylko jedną bramkę. Nasi WAP-owicze spisali się na medal, kończąc kolejny mecz wygraną 8:1. Dumni i szczęśliwi, podziękowaliśmy drużynie gości z Lasek za przybycie i wspaniałe widowisko, po czym stanęli do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
Zagraliśmy w składzie: Milan Maroszek, Patryk Costello, Mikołaj Knap, Mateusz Grela, Kacper Łyczak, Krystian Myszor, Mateusz Mucha, Dawid Trawiński, Piotrek Kosalka, Adaś Kossakowski, Jakub Gierlach, Kornel Urbański.
Bramki dla WAP zdobyli: Dawid Trawiński x 1, Mateusz Grela x 3, Piotr Kosałka x1, Kacper Łyczak x 3

Marta Knap
57. Mecz WAP - Laskowianka Laski Galeria


MECZ LIGOWY ŻAKÓW WAP - WIELMOŻANKA WIELMOŻA 6 : 4

21.09.2016 r. został rozegrany mecz ligowy drużyny Żaków z drużyną Wielmożanka Wie­moża. Od samego początku mecz ten stał na bardzo wysokim poziomie oraz obfitował w wiele sytuacji podbramkowych. Wynik do przerwy wynosił 2:1 dla drużyny Wielmoży lecz w drugiej połowie meczu po ważnych i trafnych uwagach trenera oraz jego odpowiednich pod­powiedziach, udało się zebrać siły i nadrobić utraconą bramkę, z jeszcze większa przewagą, doprowadzając do wyniku końcowego 6:4 dla zawodników Wol­bromskiej Akademii Piłkar­skiej.
Brawa szczególne należą się dla tych dzielnych zawodników, którzy pomimo chłodu panują­cego na dworze dzielnie reprezentowali naszą Akademie, oraz dla licznie zgromadzonych rodziców, którzy głośno dopingowali swoje pociechy rozgrzewając przy tym atmosferę.
Drużyna WAP Młodzi Przebojem zagrała w składzie: Piotrek Kosalka, Adaś Kossakow­ski, Kornel Ubrański, Mikołaj Knap, Szymon Chaberka, Mateusz Grela, Filip Garnek, Mate­usz Mucha, Jakub Gierlach, Kacper Łyczak oraz bramkarze Patryk Costello i Milan Maro­szek.
Bramki dla WAP zdobyli: Adaś Kossakowski, Kornel Urbański, Kacper Łyczak x2, Mate­usz Grela x2

Marta Knap
56. Mecz ligowy Żaków WAP - Wielmożanka Wielmoza Galeria


SPARING ZAMIAST MECZU LIGOWEGO

W upalne niedzielne przedpołudnie 11.09.2016 r. drużyna Żaków rozegrała sparing z drużyną Słowika Olkusz. Spotkanie to powinno być pierwszym meczem ligowy, lecz z powodu braku wymaganych dokumentów, tj. kart zawodników drużyny przeciwnej, przerodziło się w mecz sparingowy. Wielkie brawa i uznanie należą się dla zawodników obu drużyn, iż pomimo bar­dzo tropikalnej temperatury potrafili zacięcie walczyć do samego końca. Niestety zawodnicy WAP-u po strzelonych dwóch golach przez naszego rywala lekko się poddali, co nasi prze­ciwnicy doskonale wykorzystali ustalając wynik spotkania 10:3.
Bramki dla WAP-u strzelili: Mikołaj Knap, Kacper Łyczak i Mateusz Grela.

Marta Knap
55. Sparing zamiast meczu ligowego Galeria


SPARING ŻAKÓW Z ORBITĄ BUKOWNO

Przed rozpoczęciem sezonu grupa Żaków rozegrała sparing z drużyną Orbita Bukowno. Mecz odbył się 05.09.2016 r. na wolbromskim orliku. Do meczu przystąpili zawodnicy z rocznika 2008/2009. Gra była dość zacięta jak na piłkę dziecięcą, lecz to nasi WAP-owicze w większo­ści spotkania mieli mecz pod kontrolą. Mimo naszej przewagi drużyna Orbity zdobyła kilka bramek po kontrach. Gra jednak ułożyła się dla zawodników WAP pomyślnie, doprowadzając do końcowego wyniku 10:5 dla nas.

1 skład: Patryk Costello, Dawid Myszor, Piotrek Kosalka, Kacper Łyczak, Nicolas Pielka, Kornel Urbański, Mateusz Grela.

2 skład: Krystian Myszor, Dawid Trawiński, Szymon Chaberka, Adaś Kossakowski, Kuba Gierlach, Kajetan Omyła, Filip Garnek, Wojtek Duch, Mateusz Mucha, Milan Maroszek, Oliver Bąba, Mikołaj Knap.

Bramki dla Wap strzelili: Kornel Ubrański, Mikołaj Knap, Mateusz Grela, Dawid Trawiń­ski, Dawid Myszor, Adaś Kossakowski, Kacper Łyczak, Oliver Bąba.

Marta Knap
54. Sparing Żaków z Orbitą Bukowno Galeria  23.09.2016


SEZON TRAMPKARZY ROZPOCZĘTY

03.09.2016 r zawodnicy WAP- Młodzi przebojem rozpoczęli rozgrywki w II Lidze Okręgo­wej Trampkarzy. Pierwszy mecz nasza drużyna miała rozegrać w Krakowie z tamtej­szym Wawelem. Jak wielkie było nasze zdziwienie, gdy na boisku gospodarza - Wawelu Kraków pojawił się sę­dzia i nasz zespół a gospodarz spotkania nie wyszedł na boisko. Pierw­szy mecz, pierwszy falstart i pierwsze punkty otrzymane za walkower.

Mecz drugiej kolejki WAP - Młodzi przebojem miał rozegrać także na wyjeździe z dru­żyną Słomniczanki w Słomnikach. Tym razem wszyscy dopisali i nasi chłopcy mogli po raz pierwszy zaprezentować się w no­wym sezonie - zrobili to w znakomitym stylu pokonując gospodarzy 9:0. Po okresie przygotowawczym (obóz w Zakopanem oraz 4 sparingi) byliśmy pełni optymi­zmu i nadziei na dobry start w lidze trampkarzy. Jednak zawsze pozostaje jakaś niepew­ność co do realizacji założeń taktyczno - technicznych a także obawa czy zawod­nicy będą w stanie wszystkie te założenia udźwignąć. Po meczu w Słomnikach mogliśmy głęboko odetchnąć, ponieważ plan został zrealizowany w 100%.
Od początku spotkania byliśmy lepiej zorganizowani, szybsi, agresywniejsi, stwarzaliśmy sobie wiele sytuacji do strzelenia bramki. Wynik otworzył Jakub Grela po asyście Kacpra Januszka. Do przerwy ci dwaj zawodnicy dołożyli jeszcze trzy bramki i po pierwszej połowie prowadziliśmy 4:0 ( Grela x 2, Januszek x 2).
Druga część meczu to kontynuacja bardzo dobrej gry całego zespołu uwieńczona wysokim wynikiem 9:0. Na uwagę zasługuje fakt, że wszyscy zawodnicy zagrali na wysokim pozio­mie, z pełnym za­angażowanie, bardzo ambitnie a co najważniejsze z ogromną radość z moż­liwości gry. Należy również dodać, że znakomite spotkanie rozegrał Kacper Januszek strze­lając 6 bramek i notując 2 asysty. Swoją cegiełkę dołożył również Dawid Mendak poko­nując bramkarza go­spodarzy z rzutu karnego.

W trzeciej kolejce zdobywamy kolejne trzy punkty po drugim już walkowerze, ponie­waż drużyna Michałowianki Michałowice nie przyjechała do Wolbromia. Jednak punkty zdo­byte bez sportowej rywalizacji na boisku nie cieszą tak bardzo - dlatego mamy nadzieję, że były to ostanie punkty zdobyte w takiej formie.

Skład WAP - Młodzi przebojem w meczu ze Słomniczanką: Gil K., Ptak J., Mendak D., Rdest J., Ciepał B., Maciora E., Duch K., Haberka Sz., Sarecki K., Grela J., Januszek K. Grali również: Czopek J., Szlachta K., Sułkowski W., Nocoń Sz.


53. Sezon trampkarzy rozpoczęty GaleriaLIGA MŁODZIKÓW WAP - KMITA ZABIERZÓW 2 : 2


  18.09.2016


DERBY WOLBROMSKICH ORLIKÓW WAP WOLBROM - PRZEBÓJ WOLBROM.

10.09.2016 r. na wolbromskim orliku rozegrano derbowy mecz ligowy. Gra była zacięta lecz jednostronna, młodzi piłkarze zostawili bardzo dużo potu i zdrowia na boisku. WAP-owicze zmieniali taktykę oraz skład, by trener mógł dokonać poprawek w ustawieniu oraz sprawdzić na boisku zawodników. Bardzo duże brawa dla młodych piłkarzy oraz trenera z Przeboju Wolbrom za grę do końca, trafne uwagi dla zawodników oraz nie załamywanie rąk w trakcie trwającego meczu. Piłkarze z Przeboju próbowali z pełną determinacją zagrozić bramce WAP-u i za to gratulacje i wielkie podziękowania. Wynik nie jest istotny gdyż najważniejsze było spotkanie się drużyn, kolegów i przyjaciół z klas po przeciwnej stronie boiska. Trener WAP-u miał długą ławkę rezerwowych, niestety trener Przeboju o ile dobrze widziałem miał jednego piłkarza. Widoczna na boisku różnica w grze między drużynami, nie zmienia jednak faktu, że WIELKIE BRAWA należą się dla obu zespołów, za pokaz ambicji, zaangażowania oraz determinację. Miałem nie podawać wyniku gdyż w tym przypadku nie to jest najważniejsze, jednak ze względu na charakter meczu (spotkanie ligowe pod egidą OZPN Olkusz) podaję - WAP : WKS , Przebój" Wolbrom - wynik 0 : 29 dla WAP-u. Gratulacje dla zawodników, trenerów oraz podziękowania dla sędziego i wiernych kibiców.

Tomasz Płaszczyk
52. Derby Wolbromskich Orlików GaleriaLIGA MŁODZIKÓW WAP - KMITA ZABIERZÓW 2 : 2

Kolejny mecz rozegrany 09.09.2016 r. MŁODZIKI z Wolbromskiej Akademii Piłkarskiej - Młodzi Przebojem zremisowali 2:2 na stadionie przy ulicy Leśnej z Zabierzowem. W pojedynku dwóch równorzędnych drużyn utrata jednego zawodnika (czerwona kartka bramkarza Jakuba Płaszczyka - akcja ratunkowa) wpływa na możliwości taktyczne zespołu. Gra gości nie była zbyt fair play - po wykopie na aut naszych zawodników, by pomóc koledze leżącemu na boisku, nie otrzymujemy zwrotu piłki a po faulu, gdy nasi podchodzą by podać rękę i przeprosić, goście nie kwapią się do odwzajemnienia tego gestu - przy pełnej aprobacie swojego trenera ... GRATULACJE DLA WAP-u za grę do końca, ambicję, determinację i chęć zmiany wyniku. Graliśmy zdecydowanie zarówno w obronie jak i w ataku. Nasi atakujący zauważyli, iż przeciwnicy chcąc za wszelką cenę wygrać odsłaniali tyły, dając nam dogodne pozycje do strzelenia bramki.
Warto dodać, że w naszej drużynie było dwóch zawodników z rocznika 2006. Jeszcze raz gratulujemy :). Następnym rywalem dla młodzików będzie drużyna z Miechowa.

PS: pierwsza czerwona kartka mojego syna i brak możliwości gry w następnym meczu. Jednak mimo wszystko wyjście do napastnika warte świeczki - sam na sam, przy potencjalnym zagrożeniu utratą bramki ... a co za tym idzie przegranym meczem.

Tomasz Płaszczyk
51. Liga młodzików WAP - Kmita Zabierzów GaleriaSEZON LIGOWY ORLIKÓW ROZPOCZĘTY

Wolbromska Akademia Piłkarska - Młodzi Przebojem rozpoczęła nowy sezon Orlików. Przeciwnikiem naszych chłopców była zawsze groźna drużyna z Klucz. Tym razem WAP-owicze pokazali moc pokonując zespół gości 10:1. Zdecydowana przewaga w grze, pomysłowe akcje, zagrania techniczne sprawiły dużo radości rodzicom i dziadkom licznie zgromadzonym na wolbromskim orliku.
BRAWA I GRATULACIE dla trenera i zawodników!!!


50. Liga Orlik ow - WAP - Przemsza Klucze GaleriaSPARINGI ORLIKÓW I ŻAKÓW

Przed rozpoczęciem sezonu orliki rozegrały sparing z drużyną Bronowianki Kraków. Mecz odbył się 26.08.2016 r. w Charsznicy na orliku. Wynik 10:1 dla WAP Młodzi Przebojem pozwala mieć dobre nadzieje na przyszłość. W tym samym dniu doszło również do starcia Żaków z Bronowianką Kraków - wynik 9:8 dla WAP-u.
GRATULACJE przygotowanie do sezonu w 100% spełniło oczekiwania :)


49. Spring Orików i Żaków GaleriaArchiwum 2016| Archiwum 2015 | Archiwum 2014 | Archiwum 2012-2013

KONTO AKADEMII
Bank Spółdzielczy w Wolbromiu:
89 84500005 0000 0000 3737 0002
KRS 0000402761;
NIP: 6372190477;
REGON: 122444484;


Filmy:

Linki :

Copyright 2012-2016 by WAP Młodzi przebojem | ptkalwa@gmail.com | Data ostatniej aktualizacji : 26.11.2016 10:23