KONTO AKADEMII  -  Bank Spółdzielczy w Wolbromiu:

      89 84500005 0000 0000 3737 0002
      KRS 0000402761
      NIP: 6372190477
      REGON: 122444484

KOMUNIKAT DLA PRZEDSTAWICIELI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW WOLBROMSKIEJ AKADEMII PIŁKARSKIEJ – MŁODZI PRZEBOJEM

WAŻNY KOMUNIKAT

Na podstawie § 20 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem, zwanego dalej Stowarzyszeniem, Zarząd Stowarzyszenia podjął w dniu 06.04.2018 roku decyzję o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w dniu 23.04.2018 r. w Harcówce przy wolbromskim stadionie o godzinie 18.00 w pierwszym terminie i przy braku quorum o godz. 18.30 w drugim terminie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem.

 2. Wybór przewodniczącego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem.

 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem za rok 2017

 7. Sprawozdanie Finansowe za rok 2017.

 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów oraz działalności Stowarzyszenia.

 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem za rok 2017 – uchwała.

 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017 – uchwała.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom orga­nów Stowarzyszenia z wykonania obowiązków za rok 2017.

 12. Dyskusja i głosowanie nad celami i preliminarzem budżetowym na rok 2018 – uchwała.

 13. Zmiana Regulaminu Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem.

 14. Wolne wnioski.

 15. Zakończenie obrad.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Zarząd WAP – Młodzi przebojem

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com