KONTO AKADEMII  -  Bank Spółdzielczy w Wolbromiu:

      89 84500005 0000 0000 3737 0002
      KRS 0000402761
      NIP: 6372190477
      REGON: 122444484

ZAPRASZAMY NA PIKNIK RODZINNY “OCHOTA NA SPORT”

PLAN PIKNIKU
„OCHOTA NA SPORT”

09:00 – OTWARCIE PIKNIKU
09:15 – MECZ „PRZEDSZKOLE PIŁKARSKIE” – RODZICE
09:35 – MECZ SKRZATY – RODZICE
10:00 – DRUŻYNOWY BIEG Z PRZESZKODAMI
11:00 –  MECZ ŻAKI – RODZICE
11:20 – MECZ ORLIKI – RODZICE
11:45 – KONKURENCJE RODZINNE
13:00 – MECZ MŁODZIKI – RODZICE
13:30 – MECZ TRAMPKARZE – RODZICE
14:00 – JUNIORZY – RODZICE
15:00 – ZAKOŃCZENIE PIKNIKU

Dodatkowo zapraszamy na:

 • dobrą zabawę na „Dmuchańcach”
 • kiełbasę z grilla, grochówkę i bigos
 • herbatę/kawę,
 • lody,
 • słodkie wypieki,
 • watę cukrową.

 

REGULAMIN PIKNIKU „OCHOTA NA SPORT”
02.06.2018 r. godz. 09.00 – 15.00
Stadion przy ul. Leśna 2

Zasady ogólne: 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie trwania PIKNIKU „OCHOTA NA SPORT”, którego organizatorem jest Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem.
 2. Wszystkie osoby biorące udział w Pikniku są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu.
 3. Każdy Opiekun Prawny, Rodzic, biorący udział w Pikniku winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Pikniku oznacza akceptację postanowień regulaminu.
 4. Organizator zapewnia opiekę ratownika medycznego.

Zasady szczegółowe: 

 1. Udział w Pikniku jest bezpłatny, mogą w nim brać udział Adepci Wolbromskiej Akademii Piłkarskiej – Młodzi przebojem przebywający pod opieką rodziców lub opiekunów oraz ich rodziny.
 2. Uczestnicy Pikniku otrzymają od organizatora bon żywnościowy oraz naklejkę z logo Akademii w celu identyfikacji.
 3. Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa, potencjalnie zagrażające porządkowi publicznemu nie będą wpuszczane na teren obiektu w czasie trwania Pikniku.
 4. Uczestnicy Pikniku zobowiązani są zachowywać w sposób niezagrażający sobie i innym.
 5. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
 6. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora i właściciela obiektu.
 7. Opiekun Prawny, Rodzic ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy młodociany uczestnik wyrządzi szkodę osobom trzecim. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich, w czasie przebywania na terenie wyznaczonym dla wydarzenia zwanego Piknikiem.
 8. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami i nie odpowiada za mienie uczestników pozostawione na terenie wydzielonym na organizację Pikniku. Organizator dołoży wszelkich starań aby sprawdzić warunki bezpieczeństwa obowiązujące na terenie przeznaczonym na Piknik.
 9. Wizerunek osób przebywających na terenie Pikniku może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Udział w PIKNIKU „OCHOTA NA SPORT” jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego w trakcie imprezy.

Na terenie, na którym odbywa się PIKNIK „OCHOTA NA SPORT” obowiązuje bezwzględny zakaz: 

 1. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających.
 2. Palenia tytoniu.
 3. Wnoszenia wszelkiego rodzaju materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

Osoby nie przestrzegające zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające porządek będą pociągnięte do odpowiedzialności.

Regulamin udostępniony jest do publicznej wiadomości:

 • przy wejściach na teren obiektu
 • na stronie internetowej organizatora.

ORGANIZATOR PIKNIKU „OCHOTA NA SPORT”:
ZARZĄD
WOLBROMSKIEJ AKADEMII PIŁKARSKIEJ – MŁODZI PRZEBOJEM

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com