KONTO AKADEMII  -  Bank Spółdzielczy w Wolbromiu:

      89 84500005 0000 0000 3737 0002
      KRS 0000402761
      NIP: 6372190477
      REGON: 122444484

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW WOLBROMSKIEJ AKADEMII PIŁKARSKIEJ – MŁODZI PRZEBOJEM

Na podstawie § 20 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem, zwanego dalej Stowarzyszeniem, Zarząd Stowarzyszenia podjął w dniu 26.05.2020 roku decyzję o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w dniu 19.06.2020 r. w siedzibie Wolbromskiej Akademii Piłkarskiej – Młodzi przebojem ul. Skalska 20 przy Zespół Szkół im. Romualda Traugutta (w suterenach budynku dawnego Internatu wejście od strony lasu) o godzinie 18.00 w pierwszym terminie i przy braku quorum o godz. 18.30 w drugim terminie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem.

 2. Wybór przewodniczącego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem.

 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem za rok 2019

 7. Sprawozdanie Finansowe za rok 2019.

 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów oraz działalności Stowarzyszenia.

 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem za rok 2019 – uchwała.

 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 – uchwała.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom orga­nów Stowarzyszenia z wykonania obowiązków za rok 2019.

 12. Dyskusja i głosowanie nad celami i preliminarzem budżetowym na rok 2020 – uchwała.

 13. Wolne wnioski.

 14. Zakończenie obrad.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Zarząd WAP – Młodzi przebojem

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com