KONTO AKADEMII  -  Bank Spółdzielczy w Wolbromiu:

      89 84500005 0000 0000 3737 0002
      KRS 0000402761
      NIP: 6372190477
      REGON: 122444484

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Na podstawie § 20 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem, zwanego dalej Stowarzyszeniem, Zarząd Stowarzyszenia podjął w dniu 10.06.2021 roku decyzję o zwołaniu Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w dniu 28.06.2021 r. w Harcówce przy wolbromskim stadionie o godzinie 18.00 w pierwszym terminie i przy braku quorum o godz. 18.30 w drugim terminie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem.
 2. Wybór przewodniczącego Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem za rok 2020.
 7. Sprawozdanie Finansowe za rok 2020.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów oraz działalności Stowarzyszenia.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem za rok 2020 – uchwała.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020 – uchwała.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom orga­nów Stowarzyszenia z wykonania obowiązków za rok 2020.
 12. Wybór statutowych władz Stowarzyszenia: Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Zarządu na 5-letnią kadencję.
 14. Dyskusja i głosowanie nad celami i preliminarzem budżetowym na rok 2021 – uchwała.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Zarząd WAP – Młodzi przebojem

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com