KONTO AKADEMII  -  Bank Spółdzielczy w Wolbromiu:

      89 84500005 0000 0000 3737 0002
      KRS 0000402761
      NIP: 6372190477
      REGON: 122444484

PIKNIK RODZINNY – DZIEŃ OTWARTY WAP-MŁODZI PRZEBOJEM

ZARZĄD WOLBROMSKIEJ AKADEMII PIŁKARSKIEJ – MŁODZI PRZEBOJEM
ZAPRASZA,
NA PIKNIK RODZINNY

“OCHOTA NA SPORT – MAŁOPOLSKA NA SPORTOWO”,

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26.06.2022 r.
OD GODZINY 09:00

NA WOLBROMSKIM STADIONIE PRZY UL. LEŚNEJ 2

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI


ORAZ
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

 

 

PROGRAM PIKNIKU

09.00 – OTWARCIE FESTYNU
09.15 – MECZ DZIECI (SKRZATY) – DOROŚLI (MAMY)
09.45 – MECZ DZIECI (ŻAKI) – DOROŚLI
10.15 – GRY I ZABAWY  
11.00 – MECZ DZIECI (ORLIKI) – DOROŚLI
11.30 – DRUŻYNOWY QUIZ SPORTOWY
12.15 – MECZ DZIECI (MŁODZIKI) – DOROŚLI
12.45 – DRUŻYNOWY BIEG Z PRZESZKODAMI
13.30 – MECZ MŁODZIEŻ (TRAMPKARZE) – DOROŚLI
14.00 – ZAKOŃCZENIE PIKNIKU
Dodatkowo dla uczestników:
– dobrą zabawę na „Dmuchańcach” i przy FOTO-BUDCE
– dania z grilla,
– herbatę/kawę,
– lody,
– słodkie wypieki Mam naszych adeptów,
– watę cukrową.

WSTĘP WOLNY BEZ OGRANICZENIA WIEKU

 

 

REGULAMIN PIKNIKU

Zasady ogólne:
1. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie trwania „PIKNIKU RODZINNEGO”, którego organizatorem jest Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
2. Wszystkie osoby biorące udział w „PIKNIKU RODZINNYM” są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu.
3. Każdy Opiekun Prawny, Rodzic, biorący udział w PIKNIKU winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w PIKNIKU oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zapewnia opiekę ratownika medycznego.
Zasady szczegółowe:
1. Udział w „PIKNIKU RODZINNYM” jest bezpłatny, mogą w nim brać udział dzieci przebywające pod opieką rodziców lub opiekunów oraz ich rodziny.
2. Adepci WAP-Młodzi przebojem otrzymają od organizatora bon żywnościowy.
3. Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa, potencjalnie zagrażające porządkowi publicznemu nie będą wpuszczane na teren obiektu w czasie trwania „PIKNIKU RODZINNEGO”.
4. Uczestnicy „PIKNIKU RODZINNEGO” zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający sobie i innym.
5. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
6. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora i właściciela obiektu.
7. Opiekun Prawny, Rodzic ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy małoletni uczestnik wyrządzi szkodę osobom trzecim. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich, w czasie przebywania na terenie wyznaczonym dla wydarzenia zwanego PIKNIK RODZINNY.
8. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad Uczestnikami i nie odpowiada za mienie Uczestników pozostawione na terenie wydzielonym na wydarzenie.
9. Organizator dołoży wszelkich starań aby sprawdzić warunki bezpieczeństwa obowiązujące na terenie przeznaczonym na PIKNIK z zachowanie obowiązujących w danym dniu obostrzeń w związku z Covid-19.
10. Wizerunek osób przebywających na terenie „PIKNIKU RODZINNEGO” może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Udział w „PIKNIKU RODZINNYM” jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego w trakcie imprezy.
Na terenie, na którym odbywa się PIKNIK RODZINNY obowiązuje bezwzględny zakaz:
1. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających.
2. Palenia tytoniu.
3. Wnoszenia wszelkiego rodzaju materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.
Osoby nie przestrzegające zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające porządek będą pociągnięte do odpowiedzialności. |
Regulamin udostępniony jest do publicznej wiadomości: – przy wejściach na teren obiektu – na stronie internetowej organizatora.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com