KONTO AKADEMII  -  Bank Spółdzielczy w Wolbromiu:

      89 84500005 0000 0000 3737 0002
      KRS 0000402761
      NIP: 6372190477
      REGON: 122444484

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW WOLBROMSKIEJ AKADEMII PIŁKARSKIEJ – MŁODZI PRZEBOJEM

KOMUNIKAT

Na podstawie § 20 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem, zwanego dalej Stowarzyszeniem, Zarząd Stowarzyszenia podjął w dniu 24.04.2023 roku decyzję o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w dniu 12.05.2023 r. (piątek) w siedzibie Wolbromskiej Akademii Piłkarskiej – Młodzi przebojem przy ul. Skalska 20 (w suterenach budynku dawnego Internatu wejście od strony lasu) o godzinie 18.00 w pierwszym terminie i przy braku quorum o godz. 18.30 w drugim terminie.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem.
 2. Wybór przewodniczącego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem za rok 2022
 7. Sprawozdanie Finansowe za rok 2022.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów oraz działalności Stowarzyszenia.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem za rok 2022 – uchwała.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022 – uchwała.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom orga­nów Stowarzyszenia z wykonania obowiązków za rok 2022.
 12. Dyskusja i głosowanie nad celami i preliminarzem budżetowym na rok 2023 – uchwała.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Zarząd WAP – Młodzi przebojem

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com