KONTO AKADEMII  -  Bank Spółdzielczy w Wolbromiu:

      89 84500005 0000 0000 3737 0002
      KRS 0000402761
      NIP: 6372190477
      REGON: 122444484

RODO W STOWARZYSZENIU

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem z siedzibą w: 32-340 Wolbrom, Os. Wł. Łokietka 14/7.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: wap@wap.wolbrom.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi przebojem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

Aby usunąć dane osobowe z bazy Administratora należy złożyć pisemne oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie. 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com